Jeg heter altså Mathias og på disse sidene skal dere skal få vite litt om meg, hvor jeg kommer fra, utdanning og hva jeg har gjort i arbeidslivet gjennom omlag 30 år. Værstasjonen min vil bli en viktig del av innholdet på sidene, samtidig som sikkert annet stoff av interesse også kan bli publisert.
Materialet som er publisert på desse nettsidene er beskyttet av opphavsrett og skal ikke kopieres. Dersom det er noen som ønsker å bruke noe av materialet, herunder bilder, video eller kode, vil jeg gjerne at dere tar kontakt på e-post, slik at jeg vet hva det skal brukes til og at jeg kan vurdere eventuell tillatelse. Jeg regner med at vi blir enige.
Jeg er oppvokst i HoddevikStadt og har opplevd mang ei vindkule. På tross av at jeg har bodd midt i Follo-området eller i perifirien av Oslo om du vil i 36 år, og siden flyttet til Våler i Østfold, så er jeg fortsatt en ekte Vestlending og har definnetivt ikke mistet interesse for vær og vind. Jeg liker også å ta bilder - mest natur, og har ofte med meg kamera ut. Fiskestanga i vannkanten, bølgeskvulp, en kaffitår, og gjerne en grill, er sælebot for sjæla. Jeg koser meg også med praktiske ting, og har planer om ting som jeg har lyst å gjøre. Kunnskapen jeg har innenfor data, alt fra det tekniske inne i boksen, diverse programvare, til det som finnes på nettet, har flere i den eldre garde fått nytte av. Fremst står familien og jeg trives på turer sammen med min bedre halvdel, Brit Kirsten, og også sammen med barna og barnebarn.
Det ble tidlig utreise fra Hoddevik og etter reallinjen på Firda Gymnas og noen måneder i sjøforsvaret, ble det videre utdanning på automasjonslinjen ved Bergen Tekniske skole og jeg endte opp, sammen med en del andre, som automasjonsingeniør våren 1977. Selv om jeg var utdannet MP i sjøforsvaret, fikk jeg avtjene resten av førstegangstjeneste som instruktør på Sambandsskolen på KNM Harald Hårfagre på Haakonsvern vinteren 1977/78.
Våren 1978 flyttet vi til Ski fordi jeg hadde fått jobb i hardware utvikling på Norsk Data. Det første året var jeg involvert i arbeid knyttet til testing av deler til NORD-10, NORD-50, og ND-100. På hele 80-tallet jobbet jeg med utvikling knyttet til Norsk Data's 32-bits superminimaskiner, ND-500, ND-570 med kodenavn Gepetto, ND-5000 med kodenavn SAMSON, og ND-5850 med kodenavn RALLAR. KUSK og GAMP var kodenavnene på to av kretsene som ble utviklet for sentralenheten i RALLAR.

Norsk Data var en betydelig bidragsyter til segmentet av superminimaskiner på 1980-tallet.

På slutten av 80-tallet var det oppbrudd i Norsk Data AS. Ferden i arbeidslivet gikk i 1989 til Dolphin Server Technology og i 1992 videre til Dolpin Interconnect Solutions. For begge Dolphin selskapene jobbet jeg med verifisering av komplekse digitale kretser selskapet utviklet basert på SCI-standarden, en IEEE-standard. Komponentene LinkController og PCI-SCI bridge utviklet selskapet for bruk i produkter for sammenkobling av datamaskiner. Jeg var også involvert i samarbeidsprosjekter Dolphin hadde med Data General i Boston.

I 2000 ble jeg tilbudt en stilling i en nyopprettet avdeling i Sun Microsystems og jeg takket ja til det. I mai 2004 pakket prosjektlederen vår opp pakken med teamets rykende ferske krets, med kodenavn Odin. Her er Odin montert og alt er klart for å starte uttestingen av det egentlige produktet. Teamet hadde nok en gang levert en god asic uten vesentlige feil og respinn var heller ikke denne gang nødvendig.


Den 19. september 2007 var flere hundre tidligere ansatte samlet for å feire at det var 40 år siden det som en gang var Norsk Data AS ble stiftet. Det var koselig å treffe igjen mange kjente ansikt. Det er både artig og underlig å søke på nettet etter min første arbeidsgiver Norsk Data AS. Det finnes en god del der ute, se f.eks. eller søk litt selv.


Nesten 30 år med utviklingarbeid i dataindustrien, noe maskinvare, mye programering; de siste årene mest med programvare og systemer nært knyttet til verifisering av maskinvare i konstruksjonsfasen, er tilbakelagt etter at jeg tok pause i 2006. Fra 1990 og fram til 2006, var jeg involvert i verifisering av elleve store kretser. Alle kretsene har inngått i datasystemer levert til sluttbrukere. Det har vært hektiske år med interessante, utfordrende og krevende oppgaver, men fremfor alt fantastiske arbeidsgivere, et usedvanlig godt arbeidsmiljø og mange, mange gode kollegaer. Det er alltid hyggelig å treffes.


Følgene av Whiplash-skaden jeg ble påført i 1999 medførte at jeg ble nødt til å ta pause. Det var vanskelig å skille mellom det jeg kan og hadde lyst til, og det jeg faktisk kunne gjøre, men etter år med smerte har jeg etterhver lært meg noe av mine begrensninger og erfart at det ikke er lurt å forsøke å gå utover de begrensninger jeg har fått. Det var trist å måtte skille lag med alle de gode kollegaene. Det var en tøff prosess å gå igjennom, men jeg måtte etterhvert innse at det ikke lot seg gjøre å fortsette i arbeidslivet.

Over lang tid jobbet jeg bevisst med å finne realistiske og meningsfylte aktiviteter. Det tror jeg selv at jeg har lykkes med og jeg vet at jeg har mye å se fram til som er både realistisk og meningsfyltl. Litt assistanse på data og diverse elektroniske duppeditter forekommer fra tid til annen. Det hender at jeg må se over ett og hint i heimen. Hammer og sag og lignende verktøy må frem, sikkert i fremtiden også, om det ikke er for mye. Det blir turer i marka og fiskestanga skal være med til sjøen, sammen med en kaffetår og et fotoapparat. Fotografering er spennende og noe som jeg vet jeg kommer til å ha mye glede av, også etter at bildene er tatt.


Sammen med min gode hjelper værstasjonen skal jeg også holde et lite øye med været, skjønt, det hadde gjort seg med en værstasjon i Hoddevik.